Våra värderingar

REKO Trailer arbetar utifrån Engagemang, Respekt, Tillit och Viljan att utvecklas.

I praktiken betyder det att hela organisationen är engagerad i det dagliga arbetet, strävar efter ständiga förbättringar och är involverade i att lösa våra kunders behov.

Vi strävar efter respekt gentemot varandra, både internt och externt, men också gentemot varumärken och produkter.

Vår företagskultur präglas av prestigelöst teamwork, där alla ger det lilla extra för kunden och känner tillit till varandra.

Vi vill vara en spelare att räkna med på marknaden genom vår vilja till ständig utveckling inom nya affärsområden, kundgrupper, produkter, materialval och affärsutveckling.

Varan placerades i inköpslistan.