Tandem

Tandemsläp är alltid dubbelaxlade för att kunna dra riktigt tunga laster.
Båtvagnar tandem kommer så småningom.

Varan placerades i inköpslistan.