Tandem

Tandemsläp är alltid dubbelaxlade för att kunna dra riktigt tunga laster.

Varan placerades i inköpslistan.